تبلیغات

تبلیغات

افزایش دزدی های منازل توسط سارقین حرفه ای

مجموعه : مجله خبری
افزایش دزدی های منازل توسط سارقین حرفه ای

افزایش دزدی های منازل توسط سارقین حرفه ای پلیس را سخت درگیر کرده است.

ماجرای دزدی جاکفشی و انباری و پارکینگ آپارتمان های شه، اتفاقی است که این روزها نه در نیمه های شب، که در ساعات ابتدایی صبح گرفته تا عصر گاه اتفاق می افتد، ساعاتی که اعضای خانواده های ساکن در راهرو ها در حال عبور و مرور هستند.

 

دیدن جاکفشی های خالی در صبحگاه روزی که اعضای خانه برای رفتن به سر کار و مدرسه و دانشگاه قدم به بیرون واحد آپارتمانی شان می گذارند، یکی از اتفاقات تکراری بسیاری از خانه های داخل تهران و حومه شده است.
سارقینی که روز روشن راه خانه مردم را در پیش می گیرند

 

مریم 25 سال دارد و چند روزی پیش زمانی که خانه را به قصد رفتن به دانشگاه ترک می کرد با خالی بودن جاکفشی خانه شان روبرو شد و با سرکشیدن به سایر طبقات دید که همه کفش های اهالی آپارتمان به سرقت رفته است. وی در این خصوص می گوید:

 

پس از دیدن سرقت کفش ها متوجه شدم که در حیاط باز است و آنطور که معلوم بود دزد با روش های خود، ابتدا در ورودی آپارتمان را باز کرده بودن و با سرکشی به طبقات و واحدهای مختلف همه کفش ها را به سرقت برده بود.

 

وی ادامه می دهد: با دیدن این اتفاق متوجه شدم که سارقین به راحتی می تواند از درب ورودی خانه وارد شود و به پشت در هر واحد آپارتمانی برسد و در این میان من دیگر می ترسم تنها در خانه بمانم و به ناگاه سارقی که تا پشت در خانه مان آمده است این بار وارد خانه بشود!

 

امنیت در زندگی تهرانی ها کم شده است

همه کسانی که برای یک بار هم که شده پایشان به شهرهای شمالی کشور باز شده باشد، این تصویر را دیده اند که در روستاهای شمالی کشور مسئله ای به نام حصار و دیوار و در و قفل معنایی ندارد و خانه های روستاییان از دیرباز با پوششی از چوب و خاشاک از هم مجزا می شد، حصار کوتاهی که تنها حریم حیاط خانه را مشخص می کند و هیچ خاصیت بازدارندگی در برابر ورود آدم ها ندارد.

 

ورود سارقین به داخل آپارتمان ها و امکان درگیری و ضرب و جرح و تعدی و گاه قتل ساکنین پی خانه را در پی دارد و نیروی انتظامی با توجه به امنیت ساکنان شرح در داخل خانه های خودشان، تمهیدی در خصوص این نوع از سرقت ها بیندیشند.

 

به رغم نبود دیوار و قفل و این تمهیدات امنیتی اما دزدی و ورود به حریم خانه در این مناطق یا اتفاق نمی افتد یا موارد وقوع آن به اندازه ای محدود است که به چشم نمی آید. نکته تعجب برانگیز در این میان این است که در شهر تهران و شهر هایی حومه آن با وجود این همه در و دیوار و رعایت مسائل امنیتی، باز سارقان به راحتی در را باز کرده و وارد حریم زندگی مردم می شوند و پایشان به پشت در خانه اهالی شهر هم رسیده است.

 

دزدی از انباری و پارکینگ!

البته ماجرای سرقت از داخل خانه ها به خالی کردن جاکفشی محدود نمی شود و وسایل انباری و پارکینگ خانه ها هم در خطر سرقت قرار دارند و ساکنان آپارتمان ها باید بیش از اینها حواس شان به محتویات انباری و پارکینگ های به ظاهر امنیشان باشد.

 

نیروی انتظامی تمهیدی بیندیشد

با افزایش ماجرای دزدی جاکفشی انباری و پارکینگ های خانه ها، نیروی انتظامی باید با نظارت بیشتر راه را بر ورود سارقین به حریم خانه های مردم ببندد و مردم بابت امنیت وسایل داخل انباری و پارکینگ و راهرو خانه هایشان نگرانی نداشته باشند.

 

از سوی دیگر ورود سارقین به داخل آپارتمان ها و امکان درگیری و ضرب و جرح و تعدی و گاه قتل ساکنین  خانه را در پی دارد و نیروی انتظامی با توجه به امنیت ساکنان شرح در داخل خانه های خودشان، تمهیدی در خصوص این نوع از سرقت ها بیندیشند

 

خانم اکبری 40 ساله از کسانی است که تجربه دزدیده شدن همه کفش های داخل جا کفشی اش را داشته است. وی در این خصوص می گوید، چند ماه پیش بود که صبح حدود ساعت 10 برای خرید قصد بیرون رفتن از منزل داشتم و به محض اینکه از خانه خارج شدم متوجه باز بودن در جاکفشی مان شدم و با دیدن داخل آن متوجه شدم که تمامی کفش های من و همسر و فرزندم به یغما رفته است!

 

وی ادامه می دهد: پیش از این همه چنین اتفاقی برای من افتاده بود اما نه در ساعات ابتدایی صبح که در ساعات نیمه شب و به همین دلیل این ماجرا باعث تعجبم شد.

 

نکته تعجب بر انگیز در این میان این است که در شهر تهران و شهرهایی حومه آن با وجود این همه در و دیوار و رعایت مسائل امنیتی، باز سارقان به راحتی در را باز کرده و وارد حریم زندگی مردم می شوند و پایشان به پشت در خانه اهالی شهر هم رسیده است

 

احمد 35 سال دارد و درباره تجربه دزیده شدن کفش های خانه شان می گوید یک روز صبح که من به روال هر روز می خواستم به محل کارم بروم، به محض خروج از درب آپارتمان دیدم چه نشسته ای که جا تر است بچه نیست و هیچ ردی از کفش های من و سایر اعضای خانواده، نیست و از آنجایی که کفشی در خانه نداشتیم مجبور شدم آن روز را در خانه بمانم و فردای آن روز پس از خرید یک جفت کفش جدید به محل کارم بروم.

 

دزدی با قمه ای در دست!

خانم اکبری 29 ساله اما تجربه تراژیک تری از ماجرای دزدی کفش های داخل جا کفشی آپارتمان خانه شان دارد. او در این خصوص می گوید: ساعت 9 صبح بود و من به قصد رفتن به محل کار در خانه را ترک کردم که به ناگاه با سارقی قمه در دست روبرو شدم، او با نشان دادن قمه از من خواست ساکت باشم و خود با سرعت هر چه تمام تر با یک گونی پر از کفش سایر ساکنان، خانه را ترک کرد. وی ادامه می دهد: واقعا چقدر شانس آوردم که دزد کفش ها، قمه را به بدنم فرو نکرد و مرا برای یک عمر ناقص العضو باقی نگذاشته است.

 

 

 

منبع: تبیان

 

 

تبلیغات