تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

 

قطر کشوری شگفت انگیز است که در میان صحرا و آب قرار گرفته است. مساحت قطر این کشور 11.493 کیلومترمربع است و جمعیت این کشور 2.042.444 نفر است؛ یک چهارم جمعیت این کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

 

قطر یک کشور عربی است که در جنوب غربی آسیا و در شرق شبه جزیره عربستان و در خاورمیانه در بخش جنوبی خلیج فارس قرار گرفته است.

 

قطر یک شبه جزیره کوچک‌ است که خلیج فارس، آن را از غرب، شمال و شرق در برگرفته است؛ این کشور به خاطر شکار مروارید و تجارت دریایی شناخته می‌شد، در حال حاضر به دلیل درآمدهای سرشار نفتی و گازی تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای منطقه گردیده است.

 

واحد پول این کشور ریال است؛ زبان رسمی عربی و زبان دوم آن انگلیسی است؛ دین رسمی آن اسلام است.

 

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر
 
عکس های جدید و دیدنی کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر 

عکس های کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

عکس های فوق العاده از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

کشور زیبای قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

عکس های رویایی کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

کشور فوق العاده زیبای قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

تصاویر دیدنی و باورنکردنی از کشور قطر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله سرگرمی تکناز

 

تبلیغات