تبلیغات

تبلیغات

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر

 

اگر شما هم جین های قدیمی دارید به جای دور ریختن آنها می توانید با کمی خلاقیت وسایل جالبی درست کنید.  

 

می توانید شلوار جین های قدیمی تان را به هم دوخته و یک پرده جالب برای فضای بیرونی خانه تان درست کنید.

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

می توانید روی یک پارچه ساده جیب های شلوارهای جین تان را بدوزید و از آنها به عنوان جایی برای لوازم خیاطی و حتی جاقلمی استفاده کنید.

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

می توانید از پارچه شلوار جین یک پیش بند زیبا دوخته و برای تزئین آن از جیب های شلوار جین تان استفاده کنید.

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

می توانید تل های ساده را با پارچه های جین تزئین کنید.

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

می توانید پاپیون هایی درست کرده و کیف هایتان را تزئین کنید.

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

می توانید عروسک های زیبایی درست کنید.

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

می توانید یک جوراب کریسمس درست کرده و به دیوار اتاق تان آویزان کنید.

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

می توانید کوسن های زیبایی درست کنید.
 

 

خلاقیت های جالب با جین های قدیمی + تصاویر  

 

منبع : تبیان  

 

تبلیغات