تبلیغات

تبلیغات

ماشین های “لطفا مرا بشویید” با طراحی های زیبا

ماشین های “لطفا مرا بشویید” با طراحی های زیبا

 

حتما برای شما هم پیش آمده است که از کنار یک ماشین به شدت کثیف و خاکی گذر می کنید و هوس می کنید که روی آن بنویسید ” لطفا مرا بشویید ” !

 

اسکات وید» با بهره گیری از قلم موها و ابزار نقاشی متنوع و در گذر از مراحل سعی و خطای فراوان، اکنون آموخته است که چطور از دل گل و خاک و کثافت جمع شده بر روی خودروها، نقاشی های زیبایی خلق کند. از زمانی که اسکات در کودکی اش و با دست خود بر روی ماشین ها نقاشی می کشیده، سال ها می گذرد؛ او اکنون تعدادی از آثار هنری خود را به برندهای خودروسازی مطرح دنیا فروخته است.

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

ماشین های خاکی

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

ماشین های کثیف

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

طراحی های هنری روی ماشین های خاکی

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

نقاشی روی ماشین های خاکی

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

لطفا مرا بشویید

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

هنرمندی روی ماشین های خاکی

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

نقاشی های ماشین های خاکی

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

ماشین های کثیف

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

طراحی چهره هنرمندان

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

Dirty Car Art

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

طراحی چهره ی اشخاص معروف

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

نقاشی های خلاقانه

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

نقاشی روی ماشین های کثیف

 

ماشین های "لطفا مرا بشویید" با طراحی های زیبا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله سرگرمی تکناز

 

a