تبلیغات

تبلیغات

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

مجموعه : دانش و فناوری
دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

 

به تازگی شخصی به نام Jolene Carlier یک دستگاه درست کردن پاپ کورن ساخته است.این دستگاه با تمام نمونه های دیگر خود متفاوت می باشد.

 

در ادامه تصاویری از این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

 

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

پاپ کرن

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

دستگاه ساخت پاپ کرن

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

دستگاه پاپ کورن سازی

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

دستگاه پاپ کورن ساز

دستگاه جالب ساخت پاپ کورن (عکس)

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات