تبلیغات

تبلیغات

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان با سوئیت های فوق لوکس و فول امکانات ساخته شد. در حالی که بروز حوادثی عجیب و بحث برانگیز برای دو هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی، از مهمترین خبرهای صنعت هوا نوردی جهان در طی یک سال گذشته بوده است، در اینجا نگاهی داریم به مجلل ترین سوئیت هایی که خطوط هوایی جهان برای مشتریان خود در طول سفرهای هوایی تدارک دیده اند.

 

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

مجلل ترین هواپیماهای جهان

 

 

 

منبع: مهر

 

 

تبلیغات