تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر

 

شرایط سخت و سرمای بسیار زیاد در اسکاتلند باعث شده پن کیک های طبیعی جالبی به وجود بیاید.  

 

زیست شناس اسکاتلندی جیمی اورکهارت در نزدیکی رودخانه دی اندکی پایین تر از قلعه بالمورال –اقامتگاه تابستانی ملکه انگلستان- برای اولین بار با پدیده جالب پن کیک های یخزده در این رودخانه روبرو شده است.

 

به نظر می رسد این پدیده که بیشتر در دریای بالتیک مشاهده شده است حاصل یخزدن کف های آب رودخانه و نرم شدن نسبی آنها در دماهای متغیر باشد.

 

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های یخ زده  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی یخ زده  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

تصاویر سرمای اسکاتلند  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند

پن کیک های طبیعی یخ زده در اسکاتلند + تصاویر  

 

منبع : بخش تصاویر تکناز

 

تبلیغات