تبلیغات

تبلیغات

قبض تلفن همراه‌تان را با پیامک ببینید

یک راه ساده برای مطلع شدن از قبض تلفن همراه، استفاده از پیامک (sms‌سابق) است. با ارسال یک پیامک (sms) به شماره 30009 می‌‌توانید از قبض دوره و کارکرد میان‌دوره تلفن همراه خود به تفکیک موارد کارکرد تلفن شهری، بین‌شهری، پیام کوتاه و سایر هزینه‌ها مطلع شوید.
برای دریافت قبض پایان‌دوره باید یک رقم شماره دوره صورت‌حسابگیری را وارد و سپس ستاره ( درج کنید، حالا دو رقم سال به طور مثال (16) برای دریافت مبلغ کارکرد میان‌دوره نیز باید تاریخ پایان (6 رقمی) بعد ( و تاریخ شروع (6 رقمی) مانند (85121051213) را به شماره 30009 ارسال کنید. برای دریافت راهنمای سیستم باید Hیا h و یا help را به شماره 30009 sms کنید. دریافت صورتحساب و دریافت خلاصه قبض آخرین دوره نیز به ترتیب با وارد کردن s یا d امکان‌پذیر است. اطلاعات قبض میان‌دوره به کارکرد یک بازه زمانی بین دو دوره صورت حسابگیری گفته می‌‌شود.
 
 
 

تبلیغات