تبلیغات

تبلیغات

پشت درد غیراختصاصی

مجموعه : پزشکی و سلامت
پشت درد غیراختصاصی

 

 

بسیاری از افرادی كه دچار مشكلات پشت هستند، دردهای كوتاه مدتی را تجربه نموده اند كه سریعاً هم بهبود یافته است.

 

هیچ تشخیصی برای مشكل آنها داده نشده و بنابراین به این موارد، پشت درد یا كمر درد غیراختصاصی (Non-Specific) گفته میشود. در این موارد، انجام آزمایشهای بیشتر لزومی نداشته و اغلب شناسایی علت زمینه ای خاص، امكان پذیر نمی باشد.

 

گاهی اوقات بر روی قسمت ستون فقرات یا بین استخوان خاجی و استخوان لگن، حساس و دردناك میشود. این درد ممكن است به علت كشیدگی لیگامانها، تاندونها یا سایر بافتهای نرم آن منطقه ایجاد گردد. گرچه علت آن معمولاً مشخص نمی باشد، اما اصطلاحاتی مثل كشیدگی لومبوساكرال (كری- خاجی) و كشیدگی ساكروایلیاك اغلب استفاده میشوند.

 

با اینحال، بكاربردن اصطلاح پشت درد یا كمردرد غیراختصاصی بهتر از اصطلاحات فوق است. تنها در صورتی كه دردها برای مدت طولانی باقی بمانند نیاز به انجام آزمایشات تخصصی پیدا میشود.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات