تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
تبلیغات برتر جهانی همراه با شعار و تکنیک تبلیغاتی….

دستمال کاغذی Scott

Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : GETS RID OF OIL EFFECTIVELY

Technique (روش و تکنیک) : پیوند با مفاهیم ذهنی ( تصویر ذهنی چلاندن تکه ای لباس بعد از شستن)

 
تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
 

هواپیمایی BRITISH AIRWAYS

Concept (مفهوم) :  آرامش و امنیت

Slogan (شعار تبلیغاتی) : more beds, more places, more sleep

Technique (روش و تکنیک) : تلفیق با لحظات خوش زندگی

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
 

 پوستر تبلیغاتی mazda

Concept (مفهوم) : اتومبیل خانواده

Slogan (شعار تبلیغاتی) : The Family Sportwagon

Technique (روش و تکنیک) :  طنز و اغراق

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
 

 وسایل آشپزخانه WMF

Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Sharper than you think

Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
 

آدامس EXTRA

Concept (مفهوم) : محافظت از دندانها

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Takes Care of your Teeth

Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
 

 تبلیغ خلاقانه YOGA CENTER

Concept (مفهوم) : انعطاف پذیری فوق العاده

Technique (روش و تکنیک) : استفاده از شباهت مفهومی و فرمی

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
 

 لبنیات طعم دار Yoplait

Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : BURSTING WITH BIG FRUIT

Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی وجه تمایز

تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
تصاویری از نحوه تبلیغات جالب
تصاویری از نحوه تبلیغات جالب

بهترین عکس های جالب و دیدنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات