تبلیغات

تبلیغات

پینه و میخچه Calluses and corns

مجموعه : پزشکی و سلامت

نواحی ضخیم شده پوست بر روی دستها و پاها هستند كه در نتیجه فشار یا اصطكاك به وجود می آیند.

نحوه زندگی: در كارگرانی كه با دست كار می كنند، دوندگان و موزیكدانان، شایعتر است.

سن،جنس و ژنتیك: عوامل خطر مهمی نیستند.

اگر فشار یا اصطكاك طولانی مدت بر روی یك ناحیه كوچك از دست یا پا وجود داشته باشد، ممكن است یك پچ پوستی سفت و ضخیم جهت حفاظت از بافتهای زیرین، ایجاد گردد كه پینه نام دارد. پینه ها معمولاً بدون درد هستند. پینه ها معمولاً بر روی دستان افرادی همچون موزیكدانان به دلیل اصطكاك ایجاد می گردند. كف پاها ممكن است در نتیجه فشار غیریكنواخت وزن بدن در طی راه رفتن، پینه دار شود.
میخچه ها، پچهایی از پوست ضخیم شده اند كه بر روی انگشتان پا به وجود می آیند. آنها معمولاً به علت پوشیدن كفشهایی كه خیلی تنگ هستند، ایجاد می گردند. پچها دارای یك مركز سفت و روشن بوده و می توانند دردناك و پایدار باشند.
درمان:
در صورتیكه دارای پینه هستید، می توانید مقداری از پوست سفت شده را با مرطوب كردن ناحیه مبتلا به آب ولرم به مدت 10 دقیقه و سپس مالیدن آن به آرامی توسط سنگ پا، بردارید.
استفاده منظم از كرمهای مرطوب كننده ممكن است به حفظ نرمی پوست كمك نماید. در صورت امكان از اعمال فشار بر روی ناحیه مبتلا خودداری كنید تا به بهبود و عدم عود پینه كمك شود. جلوگیری از ایجاد پینه هایی كه در كف پا ایجاد میشوند، مشكل است. اما استفاده از كفشهایی با اندازه مناسب ممكن است تا حدودی كمك كننده باشد.
جهت كاهش فشار روی میخچه ها، كفشهایی بپوشید كه روی انگشتانتان فشاری اعمال نمی كنند و از بالشتكهای میخچه، (حلقه های اسفنجی كوچكی كه در بازار موجود است) استفاده كنید.
پزشك ممكن است اندازه ناحیه ضخیم شده را با بریدن آن توسط چاقوی جراحی كاهش دهد. این كار معمولاً طی چندین جلسه انجام میشود. به محض حذف منبع فشار، پینه ها و میخچه ها نباید عود كنند.
پینه ها و میخچه ها ممكن است عفونی و زخمی شوند، به ویژه در افراد مبتلا به مرض قند. در صورت عفونی یا زخمی شدن آنها، سعی در خود درمانی ضایعات نكنید، بلكه حتماً به پزشكتان مراجعه نمایید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات