تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

خانه‌های خاطره

كاشان شهر خانه‌های زیباست. خانه‌هایی پر از خاطره. كاشان شهر مرور خاطره‌ است .می‌شود با خانه‌هایش عكس یادگاری گرفت. عكس‌های یادگاری با اندرونی و بیرونی، شیشه‌های رنگی و سقف‌های گچ‌بری. سه‌دری و پنج‌دری و حوض‌خانه و سرداب. و این‌ها عكس‌هایی یادگاری  است با خانه‌های كاشان.

خانه‌های خاطره

 

خانه عامریها مثل بسیاری از خانه‌های قدیمی است. حیاط بزرگ و حوض و باغ، طاق و ایوان و پنجره. این خانه در دوره زندیه ساخته شد و در دوره قاجار محل سكونت سهام‌السلطنه عامری و خانواده‌اش بود.

خانه‌های خاطره

این عكس نمای كوچكی است از این خانه بزرگ. این سه‌دری‌ها به یكی از هفت حیاط خانه‌ عامری‌ها باز می‌شود.

خانه‌های خاطره

و این اولین نمایی است كه از این خانه می‌بینیم. طاق و ایوان و ستون‌های گچ‌بری و حیاط و حوضی كه كل نمای خانه را در آن می‌بینیم. خانه طباطبایی‌ها در قرن سیزدهم هجری ساخته شده و به نام صاحبش معروف است. خانه‌ای زیبا با اتاق‌ها و تالارهای روشن، سقف‌های بلند و پنجره‌های بسیار و حیاط‌های وسیع.

خانه‌های خاطره

خانه طباطبایی‌ها  شاید معروف‌ترین خانه كاشان باشد. این خانه به گچ‌بری‌هایش معروف است. دیوارها و طاق‌ها و سقف‌های این خانه پر از گچ‌بری است. مثل همین طاق‌ها كه در پس‌زمینه‌اش تالاری دیده می‌شود.

خانه‌های خاطره

 

بازی نور با شیشه‌های رنگی در خانه‌های قدیمی دیدنی است. مثل این اتاق‌ سه دری در خانه عباسیان. این خانه را تاجری كاشانی در قرن سیزدهم هجری ساخته. خانه عباسیان از بزرگ‌ترین خانه‌های قدیمی كاشان است.

 

منبع:همشهری آنلاین

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات