تبلیغات

تبلیغات

ترومبوز

مجموعه : پزشکی و سلامت

ترومبوز یك اصطلاح پزشكی است كه به معنی می باشد. لخته یك فرآیند طبیعی بدن است كه در هنگامی كه ما زخمی می شویم و خونریزی می كنیم، باعث می گردد كه خونریزی ما متوقف شود. در مواقعی كه لخته های ناخواسته ای در بدن ایجاد می شود، ض انعقادها و رقیق كننده های طبیعی خون كه در گردش خون وجود دارند، این لخته ها را به طور طبیعی از بین می برند.وقتی كه یك رگ خونی آسیب می بیند، یك مجموعه از مواد شیمیایی در بدن ترشح می شوند كه باعث تشكیل یك لخته و بند آمدن خون از رگ می گردد. در بیماری كرونری قلب، یك لخته خون تشكیل می شود كه علت آن، آسیب خارجی به رگ نیم باشد بلكه براثر صدماتی كه چربی ها به دیواره داخلی رگ وارد می كنند، لخته تشكیل می شود.
بطور طبیعی، دیواره داخلی پوشاننده رگها صاف بوده و باعث ایجاد لخته نمی گردد. وقتی كه آتروما ایجاد می شود، دیواره رگها دیگر صاف نبوده و در سطح آن شكافهایی ایجاد می گردد. سلولهای كوچك خون به نام “پلاكتها” به این شكافها چسبیده و به پركردن آنها كمك می كند. اگر این شكافها كوچك باشند، هیچ مشكلی پیدا نخواهد شد، اما وقتی شریانها باریك می شوند، حتی یك لخته كوچك هم می تواند در جلوگیری از عبور جریان خون مؤثر باشد. امروزه ما می دانیم كه چنین فرآیندی، باعث بدتر شدن ناگهانی آنژین ها می شود كه اصطلاحاً به آن “آنژین ناپایدار” گفته می شود. در یك سكته قلبی، یك فرآیند نسبتاً متفاوت، باعث ایجاد مشكل می گردد. رسوبات
چربی در شریانها فقط حاوی چربی نمی باشند. بلكه توسط بافتهای آسیب دیده كه بوسیله خود كلسترول ایجاد شده نیز محاصره شده اند. به همین دلیل در بالای رسوبات چربی، یك كلاهك سفت فیبروز ایجاد می شود. هرگونه استرس یا فشار ناگهانی می تواند باعث جداشدن این كلاهك شده و موجب یك منطقه وسیع تر آسیب دیده در دیواره شریان شود. این وضعیت می تواند باعث تشكیل لخته های بزرگتری شده كه معمولاً شریان را مسدود می سازد. در چنین مواقعی خون نمی تواوند از این لخته عبور كرده و به عضلات قلب برسد و در نتیجه، آن قسمت از عضله قلب خواهد مرد.
بنابراین، ترومبوز یكی از مشكلات اصلی در بیماران كرونری قلب می باشد. ترومبوز، علت بروز اكثر موارد بدتر شدن ناگهانی آنژین و اكثر سكته های قلبی می باشد. همانگونه كه بعداً خواهیم دید، درمانهای جدیدتر و مؤثرتر بیماری كرونری قلب با اثر بر روی از بین بردن این لخته ها و جلوگیری از تشكیل مجدد آنها، كار خود را انجام می دهند. داروهای گران قیمت و پیچیده ای كه می توانند در یك سكته قلبی باعث حل شدن این لخته ها شوند و نیز داروهای ساده و ارزان قیمتی مثل آسپرین كه می توانند از تشكیل این لخته ها جلوگیری كنند، امروزه در دسترس هستند.
پزشكان امروزه در تلاش هستند كه بفهمند چه عواملی باعث می شوند كه بعضی از افراد نسبت به بقیه، بیشتر به این لخته ها دچار شوند. تمایل بیشتر به لخته سازی در بعضی افراد، ممكن است یكی از دلایلی باشد كه چرا مردم بریتانیا بیشتر مستعد ابتلاء به بیمار كرونری قلب هستند.


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات