تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

هنر معماری ایرانیان

از مسجد شیخ لطف الله چه می دانید (4)

هنر معماری ایرانیان

بناى مسجد بر یك چهار ضلعى استوار است كه در قسمت بالاتر بنا به هشت ضلعى تبدیل شده در نهایت دایره وار به ساقه گنبد مى ‏پیوندد.

دیوارهاى مسجد براى تحمل سنگینى و فشار گنبد قطور ساخته شده ‏اند و به طورى كه آن را از قسمت پنجره‏ها اندازه گرفته‏اند به یك متر و هفتاد سانتی متر و در قسمت هاى اصلى به پیش از دو متر هم مى‏رسد. كف مسجد از سطح میدان بالاتر است. در ساختمان و تزیین اژدرهاى سردر و جلوخان و همچنین سكوهاى طرفین سردر، مرمرهاى بسیار خوب به كار رفته و بقیه قسمت هاى جلوخان و سر در با كاشی هاى خشتى الوان و معرق زینت یافته‏اند. در این تزیینات نقوش هندسى، گل و بوته، طاووس و همچنین كتیبه هایى به چشم مى‏خورد كه به خط خوش نسخ و نستعلیق نوشته شده‏اند.

هنر معماری ایرانیان

اطراف جناغ تاق با كاشى پیچ فیروزه‏اى زینت یافته است. مقرنس كارى بى نظیرى از كاشی كارى معرق زیر جناغ تاق وجود دارد كه زیر آنها در وسط سردر پنجره‏اى مشبك از كاشى ساخته‏اند. سردر با نقوش و رنگ هاى متنوعى تزیین شده ‏است كه چشم را خیره مى‏كند. بالاى پنجره‏ى سر در مسجد دو كتیبه به خط نستعلیق وجود دارد كه یكى از آنها چنین عبارتى را در بردارد: "مایه محتشمى خدمت اولاد على است" كتیبه بزرگ و اصلى واقع در سردر مسجد به خط علیرضا عباسى است كه با خط ثلث بر كاشی هاى معرق نوشته شده است. دو كتیبه بزرگ كه به صورت كمربندى درون گنبد موجودند نیز به خط همین استاد هستند. خط علیرضا عباسى را در بسیارى از كتیبه‏هاى موجود در بناهاى تاریخى شهرهایى چون مشهد، قزوین و اصفهان مى‏توان مشاهده كرد.

هنر معماری ایرانیان

نقوش و رنگ هاى به كار رفته در كاشی كارى استادانه گنبد مسجد از زیباترین كاشی كاری هاى موجود در معمارى ایران است. نور درون مسجد از پنجره‏هاى مشبكى كه در جوانب گوناگون ساقه گنبد ساخته شده‏اند تأمین مى‏شود. پرتوى كه از این پنجره‏ها به درون مسجد مى‏تابد، علاوه بر اینجا روشنایى كافى، خود به خود نمایشگر فضاى روحانى بناست. ساقه گنبد با كاشی هایى آبى رنگ و نقوش گل و بوته و كتیبه‏اى از كاشی هاى معرق شامل چند سوره كوتاه از قرآن دارد، تزیین شده است. فاصله بین پنجره‏ها را نیز كتیبه هایى از كاشی هاى خداوند زینت بخشیده است كه به شیوه خط بنایى جلوه گرى مى ‏كند.

هنر معماری ایرانیان

محراب مسجد زیباى شیخ لطف الله از شاهكارهاى بى نظیر هنر معمارى و از زیباترین محراب هایى است كه در مساجد دیگر اصفهان مى‏توان مشاهده كرد. این محراب با كاشی كارى معرق و مقرنس هاى بسیار دلپذیر تزیین شده است. درون محراب دو لوح وجود دارد كه عبارت "عمل فقیر حقیر محتاج برحمت خدا محمدرضا بن استاد حسین بناء اصفهان" را مى‏توان در آنها مشاهده كرد. در اطراف محراب كتیبه‏هاى دیگرى به خط علیرضا عباسى و خطاط دیگرى كه باقر نام داشته است، دیده مى‏شود. در این كتیبه‏ها روایاتى از پیامبر اكرم و امام ششم شیعیان امام جعفر صادق نقل شده است. اشعارى نیز بر كتیبه‏هاى ضلع هاى شرقى و غربى به چشم مى‏خورد كه احتمالاً سراینده آنها شیخ بهایى، عارف دانشمند و شاعر بزرگ دوره صفوى است.

هنر معماری ایرانیان

همان طور كه گفته شد در ورودى مسجد به دهلیزى به صورت زاویه‏اى قائمه باز مى‏شود كه به دو در دیگر مى‏انجامد كه از دو طرف مى‏توان وارد مسجد شد. یكى از این درها به طرف محراب و دیگرى به سوى شمال غرب مسجد قرار گرفته است. از همین دهلیز به شبستان زمستانى و همچنین به پشت بام نیز مى‏توان وارد شد.

برگرفته از: سایت اصفهان

 

تبلیغات