تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

زندگی: نکات زیر را به خاطر بسپارید……جدی بگیرید

نکات زیر را به خاطر بسپارید……جدی بگیرید
 

 
Answer the phone by LEFTear                      
برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن                                     
 
 
Do not drink coffeeTWICE a day
روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.
 
Do not take pills withCOOL water
قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.
 
Do not have HUGE meals after 5pm
بعد از ساعت  5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید.
 
 
Reduce the amount of TEAyou consume
مصرف چای روزانه را کم کنید
 
 
Reduce the amount of OILYfood you consume
از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید
 
Drink more WATER in the morning, less at night
در صبح آب بیشتر و در شب آب كمتر بنوشید.
 
 
 
Keep your distance from hand phone CHARGERS
از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.
 
 
 
Do not use headphones/earphone forLONG period of time
از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.
 
 
 
Best sleeping time is from10pm at night to 6amin the morning
بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است
 
 
 
Do not lie down immediately after taking medicinebefore sleeping
بعد ازخوردن دارو فورا" به خواب نروید.
 
 
 
When battery is down to theLAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times
زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی که گوشی منتشر می کند 1000 برابر است

 

تبلیغات