تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مذهبی: ترس از خدا

مجموعه : دینی
 مذهبی: ترس از خدا
سوره 33 آیه 39
همان كسانى كه پیامهاى خدا را ابلاغ مى‏كنند و از او مى‏ترسند و از هیچ كس جز خدا بیم ندارند و خدا براى حسابرسى كفایت مى‏كند.

خدارا منشاء تمامی قدرت ها و اراده ها قراردادن آرمش بخش دلهاست -زیراوقتی همه قدرتها را تحت كنترل و اراده او ببنیم دیگر از هیچ ترس نخواهیم داشت مادرحضرت موسی را بیاد بیاوریم صرفا به دستورخداوند نوزادخویش را بدون ترس و نگرانی به رود نیل سپردزیرابراین یقین بود كه حتی آب روان رودنیل و تمامی درندگان تحت فرمان صاحب هستی خواهند بود و صدمه ای به نوزادنخواهد رسید فرعون و همسر او كه دركناررود نیل نوزادرا مشاهده كردند ناخود آگاه به امر صاحب هستی درصددكمك و یاری رساندن به فرستاده خدامبادرت ورزیدند.
مومن می بایست تنها از خداوند ترس داشته باشد ولاغیر. وتبلوربیرونی ترس خداوند چیزی نیست حزء اطاعت اوامر او.

__________________
"گفتم خسته ام !گفتی هرگز از رحمت خدا ناامید نشوید!(زمر53) گفتم کسی را ندارم گفتی از رگ گردن به تو نزدیکترم(سوره ق آیه 16) گفتم ولی انگار مرا فراموش کردی؟ گفتی مرایاد کنیدتا شمارایاد کنم (بقره/152) گفتم تاکی باید صبرکرد؟ گفتی :وتو چه میدانی ؟شاید آن ساعت نزدیک باشد(احزاب 63)
 

تبلیغات