تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر 10 مکان فوق محرمانه جهان !!

تصاویر 10 مکان فوق محرمانه جهان !!

منظره مجتمع وزارت دفاع آمریکا واقع در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا که به شکل هندسی 5 ضلعی ساخته شده و به همین دلیل به آن پنتاگون می‌گویند. این مجتمع از لحاظ امنیتی و حفاظتی تحت مراقبت بسیار شدید قرار داشته و انواع و اقسام تجهیزات حفاظتی در آن نصب شده‌اند. تنها بخش کوچکی از قسمت اداری آن به روی افراد عادی باز است.


تصاویر 10 مکان فوق محرمانه جهان !!تبلیغات