تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران

مجموعه : گالری عکس روز
مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
شلوارهای فاق کوتاه، موهای سیخ ژل زده، تی شرتهای تنگ با آرمها و نشانهای غربی ، نمادهای شیطان پرستی و … پوشش جوانانی از این مرز و بوم است. طیف وسیعی از نیروهای جوان و خلاق که به جای ظهور استعدادهایشان در فرآیند پیشرفت کشور ؛ به دلیل ضعف خانواده ها و بی برنامگی مسئولان فرهنگی هویت خود را در مد و الگوهای غربی می جویند! امید که مسئولان و خانواده ها به وظایف تربیتی خود بیشتر بیندیشند…

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 

مدل شلوار و موی جوانان ؛ اینجا ایران
 
 
 
منبع : مهر

تبلیغات