تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

توصیه فوری و مهم به کنکوری ها

مجموعه : مجله خبری
مهر: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در یک توصیه فوری و جدی به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور 89 گفت: مسلم است که شانس قبولی داوطلبان در دانشگاهها و شهرهای کوچک بیشتر می شود اما این طور نیست که چشم بسته به امید قبولی دانشگاههای کوچک را انتخاب کنند و سپس به دانشگاه شهر خود انتقالی بگیرند.

محمد حسین سرورالدین در پی شگرد موسسات انتخاب رشته در تهران مبنی بر اینکه "دانشگاههای کوچک، نوپا و مناطق محروم را انتخاب کنید سپس با استفاده از سیاست وزارت علوم جهت تسهیل نقل و انتقال دانشجویان به دانشگاههای محل زندگی انتقالی بگیرید" گفت: این شگرد به هیچ وجه جواب نمی دهد و برای داوطلبان ایجاد چالش می کند. داوطلبان اگر دنباله روی این شگرد در انتخاب رشته باشند قطعا دچار مشکل می شوند و چه بسا امکانات خوبی را از دست می دهند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: درست است که سیاست وزارت علوم مبنی بر تسهیل نقل و انتقال دانشجویان است اما باید فهم درستی از این سیاست برای داوطلبان ارائه شود. همان طور که از عنوان "تسهیل نقل و انتقال دانشجویان" مشخص است این تسهیلات مربوط به دانشجو است دانشجو فردی است که مدتی در دانشگاهی تحصیل کرده نه افرادی که تازه انتخاب رشته می کنند.

وی اضافه کرد: تسهیلات نقل و انتقال شامل حال دانشجو می شود، دانشجویی که مدتی در دانشگاهی تحصیل کرده اما در حین تحصیل با شرایطی مواجه می شود که دیگر قادر به ادامه تحصیل در آن دانشگاه نیست و راه حل مشکلاتش را در انتقال می بیند.

سرورالدین در تشریح استدلالهایی که منجر به بازنگری در آئین نامه نقل و انتقال دانشجو و ایجاد تسهیلات جدید برای نقل و انتقال دانشجویان از شهری به شهر دیگر شده است به مهر گفت: آئین نامه نقل و انتقال در گذشته می گفت اگر مشکلات دانشجو موجه بود با توافق دانشگاههای مبدأ و مقصد می تواند به دانشگاه شهر دیگری منتقل شود. در گذشته برخی دانشگاهها به مشکلات دانشجویانی که درخواست انتقال می کردند توجه لازم را نداشتند.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر یک دانشجوی دختر ازدواج می کرد و محل زندگی همسرش در شهری با فاصله از محل تحصیل وی بود این دانشجو ناگزیر به انتقال بود و آئین نامه نقل و انتقال نیز این اجازه را می داد اما دانشگاه مبدأ یا دانشگاه مقصد اشکال تراشی می کردند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شخص رئیس جمهور بر روی مشکلات دانشجویان حساس هستند و معتقد هستند وقتی مشکل دانشجو محرز می شود و مشکل موجهی هم است و آئین نامه نیز اجازه نقل و انتقال می دهد دیگر چرا باید دانشگاه مبدأ و مقصد موافقت نکنند.

سرورالدین درباره کیفیت تسهیلات آئین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان از شهری به شهر دیگر به مهر گفت: آئین نامه جدید می گوید وقتی مشکلات دانشجو محرز شد دیگر برای انتقال نیازی به موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد وجود ندارد و تنها با موافقت معاونت دانشجویی وزارت علوم باید انتقال صورت پذیرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: تسهیلات جدید نقل و انتقال دانشجویان مربوط به داوطلبانی که تازه در حال انتخاب رشته هستند نمی شود. اگر این دانشجویان یک دانشگاه دور از محل زندگی شان را انتخاب کنند و قبول شوند و سپس "مسافت" را به عنوان توجیهی جهت انتقال به دانشگاه محل زندگی شان معرفی کنند به در بسته برخورد می کنند.

سرورالدین با بیان اینکه "داوطلبان مجاز به انتخاب رشته به هیچ وجه بر روی انتقال حسابی باز نکنند" به مهر گفت: هر چند وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چندین ماه است که بر روی تسهیل نقل و انتقال تاکید کرده و این موضوع در معاونت دانشجویی وزارت علوم نیز بررسی شده و تقریبا موضوع تسهیل نقل و انتقال دانشجویان نهایی شده است اما این تاکیدات و تسهیلات مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل است نه برای افرادی که تازه انتخاب رشته می کنند.

 

تبلیغات