تبلیغات

تبلیغات

تعاریف تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت

غده تیرویید در جلوی گردن، بین پوست و حنجره قرار گرفته است. غده تیرویید دارای دو قسمت (دو لوب) چپ و راست می باشد كه عرض هر كدام از این لوبها حدود پنج سانتیمتر است و در قسمت مركزی، این دو لوب به یكدیگر متصل می گردند. وزن كل غده تیرویید از 20 گرم كمتر می باشد.با وجود كوچكی غده تیرویید، كارهای بسیار مهمی در كنترل متابولیسم بدن و عملكرد تمام سلولهای بدن بر عهده آن می باشد. غده تیرویید با ترشح هورمونهای تیروكسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) باعث انجام این كارهای مهم و حیاتی می شود.
ید یكی از عناصر مهم تشكیل دهنده این هورمونها می باشد. در هر مولكول تیروكسین، چهار اتم ید قرار دارد و به همین علت است كه علامت اختصاری هورمون تیروكسین T4 می باشد. همچنین در هر مولكول تری یدوتیرونین یا T3، سه عدد اتم ید قرار دارد. پزشكان معتقدند كه هورمون T4 فقط وقتی كه به T3 تبدیل می شود (با از دست دادن یك اتم ید) به هورمون فعالی مبدل می شود. این تبدیل عمدتاً در كبد صورت می پذیرد.
در بعضی از قسمتهای جهان كه در رژیم غذایی شان كمبود ید وجود دارد (مثلاً در كوههای هیمالیا)، غده تیرویید به اندازه كافی ید در اختیار ندارد تا مقادیر كافی از هورمونهای T3 یا T4 را بسازد. برای جبران این كار، غده تیرویید بزرگ می شود، بطوریكه به راحتی دیده می شود. این حالت را اصطلاحاً “گواتر” می نامند. اگر با بزرگ شدن جبرانی تیرویید باز هم هورمونهای T4 و T3 به اندازه كافی ترشح نشوند، بیمار دچار وضعیتی می شود كه به آن اصطلاحاً “كم كاری غذده تیرویید” گفته می شود كه بعداً راجع به آن صحبت خواهیم كرد. كمبود ید در كشورهایی مثل انگلستان وجود ندارد. گاهی اوقات مقادیر خیلی زیاد ید در رژیم غذایی باعث افزایش بیش از حد هورمونهای تیروییدی می شود. این وضعیت ممكن است در اثر مصرف دارو هم ایجاد گردد.
در افراد سالم، مقادیر هورمونهای T4 و T3 در خون در یك محدوده باریكی توسط هورمون تحریك كننده تیرویید (TSH) یا تیروتروفین كنترل می شود. هورمون TSH بوسیله قسمت قدامی غده هیپوفیز ترشح می وشد. غده هیپوفیز به اندازه یك نخود می باشد كه در قسمت زیر مغز و درست در پشت چشمها قرار دارد.
وقتی كه به علت بیماری تیرویید، سطح هورمون تیرویید در خون كاهش پیدا می كند، ترشح هورمون TSH از غده هیپوفیز افزایش می یابد. همچنین وقتی كه سطح هورمون تیرویید افزایش می یابد، ترشح هورمون TSH كاهش می یابد. این ارتباط هورمونها كه با افزایش یك هورمون، هورمون دیگری كاهش می یابد را اصطلاحاً “فیدبك منفی” می نامند.
اگر پزشكتان مشكوك شود كه ممكن است شما دچار كم كاری غده تیرویید یا اصطلاحاً “هیپوتیروییدی” شده باشید، شما را برای انجام آزمایشات تیروییدی به آزمایشگاه خواهد فرستاد. اگر با انجام آزمایش خون مشخص شد كه هورمونهای T4 و T3 شما كاهش یافته و هورمون TSH شما افزایش یافته است، حدس پزشك شما درست بوده و شما دچار كم كاری غده تیرویید شده اید. به همین ترتیب اگر شما دچار پركاری تیرویید یا اصطلاحاً “هیپرتیروییدی” شده باشید، هورمونهای T4 و T3 شما افزایش و هورمون TSH شما كاهش یافته است. نتایج این آزمایشها را معمولاً آزمایشگاهها در عرض چند روز خواهند داد.
بیماریهای تیروییدی بسیار شایع هستند. اختلالات هیپرتیروییدی (پركاری تیرویید)، هیپوتیروییدی (كم كاری تیرویید) و بزرگ شدن غیر طبیعی تیرویید (گواتر یا ندول تیرویید) در پنج درصد افراد جامعه دیده می شود. اكثر بیماریهای تیروییدی و حتی سرطانهای آن را می توان بطور موفقیت آمیزی درمان نمود (البته اگر زود تشخیص داده شوند) بیماریهای تیروییدی در بعضی خانواده ها بیشتر دیده می شود كه نشاندهنده زمینه ارثی این بیماریهاست. تمام انواع بیماریهای تیروییدی در خانمها شایعتر از آقایان است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات