تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اصول دین

ما مسلمانیم

پیرو قران

مانند گلیم

توی گلستان

***

پنج تا پرنده

توی باغ داریم

بیا انها را

باهم بشماریم

***

این پرنده ها

اصول دینند

همه خوش اواز

همه رنگینند

***

یک پرنده هست

به نام توحید

می شود ان را

در همه جا دید

***

دومی عدل است

سوم نبوت

اما چهارم

باشد امامت

***

پنجم معاد است

روز خوب ما

روز امتحان

در پیش خدا

تبلیغات