تبلیغات

تبلیغات

تعاریف پشت درد یا كمر درد

مجموعه : پزشکی و سلامت

پشت درد یا كمر درد، یك بیماری نیست بلكه یك علامت می باشد. بروز این دردها نشان می دهد كه در بدن اشكالی وجود دارد اما همیشه نمی توان به علت دقیق ایجاد آن پی برد. اكثر ما گاهی اوقات گرفتار پشت درد یا كمر درد شده ایم. معمولاً این دردها به علت فشارهای بیش از حد یا صدماتی كه در پشت ایجاد میشود بروز می كنند و در اكثر مواقع به سرعت هم بهبود می یابند. وضعیت بد ایستادن و نشستن، وارد آمدن فشارهای بیش از حد و مشكلات ساییدگی مهره ها می توانند از علل شایع بروز دردهای پشت یا كمر باشند.
شما وقتی بدانید كه پشت یا ستون فقرات شما از ساختمانهای مختلفی شامل استخوانها، دیسك ها، لیگامانها، تاندونها، عصب ها، رگهای خونی و سایر بافتها تشكیل شده و تمام آنها می توانند دچار صدمه شده و ایجاد پشت درد كنند، تعجب نخواهید كرد كه چرا اینقدر در بین مردم، كمردرد و پشت درد شایع است.
در بیشتر موارد، علت دقیق بروز این دردها اهمیتی ندارد. پشت درد، علامتی است كه بهبود یافته و برطرف میشود و هدف از درمان، تسكین درد و ایجاد بهبودی در شما هر چه سریعتر می باشد. گاهی اوقات ممكن است یك علت زمینه ای شدیدتری وجود داشته باشد كه برای تصمیم گیری در پیدا كردن یك درمان مناسب، نیاز به آزمایشهای خاص باشد. دانستن اینكه پشت انسان چگونه كار می كند و عملكرد آن چه می باشد، به حفاظت از آن و بهبودی سریعتری از حملات دردهای پشت، كمك بسیاری به ما می كند.
هدف نشان دادن چگونگی كار كردن پشت، اشكالاتی كه در آن ایجاد میشود، نحوه ایجاد آنها، چگونگی درمانشان و چند توصیه در مورد وقتی كه نیاز به آزمایشهای بیشتری داریم، می باشد.


یك مشكل رو به افزایش
پشت درد یا كمر درد بطور قابل ملاحظه ای شایع می باشد. 30 تا 40 درصد افراد جامعه دچار این مشكل هستند و 80 تا 90 درصد مردم در دوره ای از زندگی خود، این دردها را تجریه كرده اند. هم در مردها و هم در زنها، در تمام سنین، از كودكی تا سالخوردگی این مسئله ممكن است وجود داشته باشد، اما در افراد میانسال این مشكل از همه بیشتر دیده میشود و شایعتر است.
پشت درد یا كمر درد، یكی از شایعترین عللی است كه افراد از محل كار خود مرخصی می گیرند واین مسئله در مشاغل صنعتی كه كار سختی دارند بیشتر است. در كارگران ساختمان سازی و نیز در پرستاران كه مجبور هستند چیزیهای سنگین را در وضعیت های قرار گیری بدن بلند كنند، پشت درد یا كمر درد بیشتر دیده میشود.
اغلب جداكردن علت از معلول مشكل می باشد، به عبارت دیگر، آیا فشار وارده در هنگام كار موجب بروز پشت درد یا كمر درد شده است یا اینكه فرد قبلاً این مشكل را داشته است و اكنون نمی تواند به خوبی كار خود را انجام دهد. در بسیاری از موارد به دنبال بروز صدمات یا پیچش های ناگهانی این دردها ایجاد میشوند. امروزه ساعات زیادی صرف میشود تا به كارگران آموزش دهند كه چگونه از فشارآوردن بیش از حد به پشتشان جلوگیری نمایند.
در طی سالیان اخیر، مقدار زمان كاری كه به علت بروز كمردرد یا پشت درد در افراد از دست رفته، به میزان زیادی افزایش یافته است، هر سال در انگلستان حدود 100،000،000 روز كاری از دست می رود كه نسبت به 20 سال پیش، دو یا سه برابر شده است. در واقع این افزایش روزهای تلف شده به این معنی نیست كه امروزه افراد در محل كارشان بیشتر اسیب می بینند، بلكه این امر نشان دهنده این مطلب است كه هم در كارگران و هم در كارمندان در هنگام بروز این مسایل، برخوردهای بهتر و محتاطانه ای صورت می پذیرد.
بنابراین افزایش زیادی در هزینه كمردرد یا پشت درد به جامعه ما تحمیل میشود. مجموع هزینه ای كه به علت درمان و نیز از دست دادن روزهای كاری در طی یكسال در انگلستان محاسبه شده است حدود 6،000،000،000 پوند میباشد.
افزایش تعداد افرادی كه به علت پشت درد یا كمر رد از كار كناره گیری می كنند منجر به بازنگری كامل در برخورد ما با این دردها و نحوه درمان آنها شده است.
آخرین نظرات محققین براساس تحقیقات جدید در درمان پشت درد و كمردرد آورده شده و توضیح داده شده است كه چگونه می توان از میزان و شدت این مسئله كم نمود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات