تبلیغات

تبلیغات

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان
ساکنان آمریکای شمالی شب سه شنبه شاهد نمایش نورباران آسمانی بودند که به واسطه فورانهای عظیم خورشیدی بر روی آسمان زمین اجرا می شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تشعشعات مغناطیسی از جانب خورشید در آسمان نیمکره شمالی زمین صحنه های شگفت انگیز و زیبایی به وجود آورد و آسمان را با رنگهای متعدد و غیر معمول رنگ آمیزی کرد.

دانشمندان ناسا اعلام کرده اند در واقع چهار انفجار خورشیدی عامل شکل گیری این صحنه های زیبا در آسمان نیمه شمالی زمین شده است، نه یک فوران و با وجود اینکه هر چهار فوران خورشیدی مستقیما زمین را هدف گرفته بودند، این پدیده هیچ عوارض جانبی زیانباری برای ساکنان نیمکره شمالی در پی نداشته زیرا اتمسفر زمین تمامی پرتوهای مضر خورشید را به خود جذب می کند و از سویی دیگر میدان مغناطیسی زمین نیز ذرات مغناطیسی پرتاب شده از سوی خورشید را از مسیر خود منحرف می کند.

در ادامه تصاویر به ثبت رسیده در شب سه شنبه و صبح چهارشنبه از شفقهای شمالی که خورشید به زمین هدیه کرده است را مشاهده می کنید:

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

تصاویری دیدنی از هنرنمایی خورشید در آسمان

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

 

تبلیغات