تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

خشم آقای سفیر از دست ندادن دختر عربستانی

مجموعه : مجله خبری
به گزارش «حریم یاس» به نقل از ادیان نیوز ، یک دختر عربستانی بعد از اینکه از طرف سفیر استرالیا مورد اهانت قرار گرفت از دولت استرالیا خواست تا به خاطر این کار رسما از او عذر خواهی کند.
وفاء سعید که در روز اول کار خود به عنوان مترجم در سفارت استرالیا مشغول به کار شده بود در مراسم تودیع مترجم سابق سفارت از دست دادن با کیفن ماجی سفیر استرالیا خودداری کرد که همین امر خشم سفیر را برانگیخت و به شکل غیرعادی به او نزدیک شد تا او را بزند.
وفاء در بیان علت دست ندادن به سفیر استرالیا گفت که بر اساس تعالیم اسلامی از این دست دادن خودداری کرده و دست خود را به نشانه احترام روی سینه خود گذاشته است و همین علت را برای سفیر مطرح کرده بود اما سفیر در جواب او با صدای بلند گفته بود که من مسیحی هستم و باید با من دست بدهی.
بنا بر این گزارش این دختر عقیده دارد که یک سفیر باید از فرهنگ کشوری که در آن کار می کند آگاهی داشته باشد بداند که اسلام دست دادن با بیگانگان را حرام کرده است.
به گفته این دختر جوان، سفیر، منشی سفارت را به دلیل استخدام او توبیخ کرد و این دختر در خصوص رفتار اهانت آمیز سفیر با نخست وزیر استرالیا نامه نگاری کرد اما تاکنون جوابی دریافت نکرده است.
 

تبلیغات