تبلیغات

تبلیغات

10 عطایای خداوند بر فرستنده صلوات

مجموعه : دینی

10 عطایای خداوند بر فرستنده صلوات

ده عطایای خداوند بر فرستنده صلوات:

در ریاض الأنس گفته که هر که یک بار بر حضرت رسالت صلوات بفرستد,به ده عطیه مشرف گردد:

1. صلوات ملک غفار

2. شفاعت نبی مختار

 

3. اقتدا به ملائک اطهار                                        

4. مخالفت مخالفین و کفار

5. مغفرت ومحو خطایا و اوزار

6. قضاء حاجات و اوطار

7. منود گردانیدن ظواهر واسرار

8. نجات از دارالبرار

9. دخول در دارالقرار

10. قرب ورضوان حضرت پروردگار     

 

منبع:کتاب فواید واسرار صلوات

تبیان

 

تبلیغات