تبلیغات

تبلیغات

توان بخشی افرادی دچار كمردردهای مزمن

مجموعه : پزشکی و سلامت

تعداد كمی از افرادی كه دچار كمردردهای مزمن هستند دارای علایم شدیدی بوده و متأسفانه شدیداً ناتوان می گردند. دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد كه شامل نه تنها وارد آمدن انواع صدمات به ستون فقرات است، بلكه اثراتی است كه بر روی ریشه اعصاب ایجاد میشود. ممكن است تغییرات دیگری هم در خود دستگاه عصبی مركزی ایجاد شود و تمام این مشكلات نیز اغلب با پیدایش اضطراب و افسردگی تشدید می یابند. متدسفانه درمان این نوع كمردرده بسیار مشكل می باشد. افراد دچار این وضعیت، اغلب نیاز به ارزیابی دقیق و دلسوزانه دارند. این ارزیابی ها نه تنها شامل بررسی مشكل فیزیكی و بدنی آنها می باشد بلكه نحوه واكنش روحی بیمار را نیز باید در نظر داشت. سپس، مرحله بعدی عبارتست از طراحی یك برنامه توان بخشی كه فقط مخصوص آن بیمار می باشد. هدف از اجرای این برنامه، نه تنها بازگرداندن عملكرد فیزیكی بیمار می باشد بلكه باید به او كمك نمود تا از نظر روحی هم با این مشكل كنار بیاید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات