تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شعر: سکوت بی انتها

مجموعه : فرهنگ و هنر
شعر: سکوت بی انتها

 

كسی با سكوتش،

 

مرا تا بیابان بی انتهای جنون برد

 

كسی با نگاهش،

 

مرا تا درندشت دریای خون برد

 

 

مرا باز گردان

 

مرا ای به پایان رسانیده

 

– آغاز گردان !

 

 

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات