تبلیغات

تبلیغات

سفره آرایی:تزیین خیار به شکل صدف

مجموعه : هنر در خانه
سفره آرایی:تزیین خیار به شکل صدف

برای تزیین خیار به شکل صدف کافی است به طریقی که شکل به شما نمایش می دهد عمل کنید ، شما نیز می توانید در صورتی که تمایل دارید مطلبی یا عکس از این کار برای خود دارید یا در مهمانی از این کار استفاده کردید در فروم آکا قرار داده تا دوستان دیگر نیز از آن بهره ببرند


 


سفره آرایی:تزیین خیار به شکل صدف
 

تبلیغات