تبلیغات

تبلیغات

دستگاه نابودسازی میكروب های موجود در هوا ساخته شد

مجموعه : پزشکی و سلامت

محققان انگلیسی موفق به ساخت وسیله جدیدی شده اند كه می تواند میكروب های موجود در فضای بسته را طی چند دقیقه نابود كند.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این محققان می گویند كه ابزار طراحی شده برای این كار از روش طبیعی عفونت زدایی هوای تازه از طریق تلمبه زدن یك جریان مداوم و پیوسته از رادیكال های هیدروژن فعال در اتمسفر تقلید می كند.

به گفته دانشمندان، این دستگاه عفونت زدایی هوا كاربرد قابل توجهی در پاكسازی هوای بیمارستان ها از میكروب ها خواهد داشت.


دیوید مك دونالد دستیار مخترع این وسیله و رییس دفترعلمی موسسه علوم INOV8 در انگلیس در این باره گفت: كسب همین نتایج به سادگی با بازگذاشتن تمام پنجره های بیمارستان امكانپذیر است اما در واقع به دلیل شرایط خاص بیماران عملی نیست.

این دانشمندان پدیده مزبور را بیش از 15 سال پیش از طریق آزمایشاتی در آزمایشگاه های دفاعی شیمیایی و بیولوژیكی دولت انگلیس در پورتون داون، شناسایی كردند.

این محققان ثابت كردند كه در فضای باز رادیكال های هیدروكسیل از طریق واكنش های طبیعی بین ازن موجود در هوا و مواد شیمیایی آلی حاصل از گیاهانی چون درخت كاج تولید شده و به سرعت میكروب ها را می كشند.

این وسیله اكسیژن را به درون می كشد و آن را در معرض جریانهای الكتریكی برای تولید یك پلاسمای خنك غنی از ازن قرار می دهد. سپس این ازن با مواد شیمیایی موسوم به ترپنزها واكنش انجام داده و درون دستگاهی می مانند كه به محض روشن كردن دستگاه میكروب ها در زمانی كمتر از یك ساعت نابود می شوند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات