تبلیغات

تبلیغات

چهار نوع بیماری ام اس

مجموعه : پزشکی و سلامت

چهار نوع اصلی بیماری ام اس عبارتند از:1) نوع عود كننده – فروش كننده
2) نوع پیشرونده – اولیه
3) نوع پیشرونده – ثانویه
4) نوع پیشرونده – عود كننده

شایعترین نوع بیماری ام اس، نوع عود كننده – فروكش كننده می باشد. حدود 75 درصد بیماران در ابتدای شروع بیماری شان در این نوع قرار می گیرند كه در این نوع، بیماری بطور ناگهانی دچار حملاتی می شود كه یك یا چند قسمت از بدنش را درگیر می سازد. سپس بیمار بطور كامل یا اینكه تا حدود زیادی بهبود می یابد و بیماری تا حمله بعدی كه اتفاق بیفتد پیشرفت نمی كند. حمله بعدی می تواند خیلی زود و یا اینكه سالها بعد اتفاق بیفتد.
خطرناك ترین نوع بیماری ام اس، نوع پیشرونده-اولیه می باشد كه حدود 15 درصد بیماران مبتلا به ام اس به این نوع دچار هستند. بیماران مبتلا به نوع پیشرونده-اولیه بطور پیوسته حالشان بدتر می شود و در بین حملات، حالشان هیچگونه بهبودی نمی یابد و یا اینكه بهبود اندكی دارند. چنین بیمارانی اغلب در طی پنج سال اول بروز بیماریشان دچار ناتوانی های شدیدی می شوند.
بیماران دچار ام اس نوع پیشرونده-ثانویه ابتدا در نوع عود كننده-فروكش كننده قرار دارند و در آخر نیز به نوع پیشرونده تغییر خواهند كرد. در طی ده سالی كه از شروع بیماری می گذرد، حدود 50 درصد بیماران كه در ابتدا در نوع عود كننده-فروكش كننده قرار داشته اند در نوع پیشرونده-ثانویه قرار می گیرند. در عرض 25 سال حدود 90 درصد بیمارانی كه ام اس آنها در نوع عود كننده-فروكش كننده قرار داشته است، به نوع پیشرونده-ثانویه تغییر خواهند نمود.
بیمارانی كه به چهارمین نوع ام اس، یعنی
نوع پیشرونده-عود كننده مبتلا هستند از ابتدا دچار ضایعات پیشرونده ای هستند اما در طی آن دچار حملات حاد نیز می شوند كه علایم آن ظاهر شده و بعد از مدتی از بین می رود. حدود 6 تا 10 درصد بیماران به این نوع از ام اس دچار می شوند.


انواع بیماری ام اس

نوع عود كننده- فروكش كننده: حمله ناگهانی، سپس تا حمله بعدی هیچگونه پیشرفتی در بیماری ایجاد نمی شود.


نوع پیشرونده- اولیه: به تدریج و بطور پیوسته حال بیمار بدتر می شود.


نوع پیشرونده- ثانویه: ابتدا با نوع عود كننده- فروكش كننده شروع می شود و در آخر به نوع پیشرونده تبدیل می شود.


نوع پیشرونده- عود كننده: آسیبهای پیشرونده از شروع بیماری وجود دارد اما حملاتی نیز گاهی مواقع ایجاد می شود.

بیشتر این نوع در افرادی دیده می شود كه بعد از سن 40 سالگی به این بیماری مبتلا می گردند.
به غیر از این چهار نوع ام اس، پزشكان همچنین نوع خفیفی از این بیماری را شناسایی كرده اند كه اصطلاحاً به آن نوع “حسی خوش خیم” گفته می شود. بیمارانی كه به این نوع ام اس دچار هستند دچار حملاتی می شوند كه فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگر آنها می شود. این علایم معمولاً موقتی بوده و این نوع ام اس خیلی به ندرت باعث بروز ناتوانی های دائمی می شود، با این حال حملات آن می تواند همانند سایر انواع ام اس بصورت غیر قابل پیش بینی رخ دهد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات