تبلیغات

تبلیغات

درد مزمن حافظه را مختل می كند

مجموعه : پزشکی و سلامت

افرادی كه دچار درد مزمن هستند ممكن است در استفاده از حافظه كوتاه مدت خود دچار اشكال شوند به گزارش خبرگزاری رویترز در بررسی بر روی 24 مرد و زن در یك كلینیك درد مشخص شد كه درد مزمن باعث اختلال حافظه كاری یا كوتاه مدت این افراد می شود. به طور خاص این افراد در حفظ “رد حافظه” مربوط به یك جزء اطلاعات در حال انجام وظیفه دیگر ناتوان بودند. دكتر بروس دی دیك استادیار طب بیهوشی و درد در دانشگاه آلبرتا در كانادا و یكی از این پژوهشگران می گوید در زندگی واقعی شاید بتوان این وضع را برای مثال به عدم توانایی به یاد آوردن شماره تلفن در حین جستجو برای قلم برای نوشتن با یك كودك در بغل شبیه دانست. به گفته دكتر دیك ممكن است درد مزمن تمركز یك شخص را مختل كند و باعث “مصرف شدن” برخی از منابع مغز شود كه در غیر این صورت صرف حافظه كاری – یعنی “انبار موقتی” اطلاعات پیش از فرستاده شدن آنها به حافظه درازمدت – می شد. به گفته این پژوهشگران یافته های آنها از مدعای قدیمی بسیاری از بیماران مبتلا به درد مزمن حمایت می كند كه می گفتند حافظه شان در نتیجه شرایط جسمی شان دچار اختلال شده است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات