تبلیغات

تبلیغات

زیباترین الفبای انگلیسی

مجموعه : گوناگون
زیباترین الفبای انگلیسی

به نظر شما زیباترین الفبای انگلیسی نوشته کیست؟
این بار این نوشته ها انقدر زیبا هستند که بهتر است خودتان ببینید!

   

زیباترین الفبای انگلیسی

 البته واضح است که اینا به دست خط خود خدا بر روی بال قشنگ پروانه ها نوشته شده است.
همچنین مشخص است که خدا نمی خواسته تمرین خط بکند!
خدا فقط می خواسته هر چیزی را به کمال زیبایی برساند.

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

 

تبلیغات