تبلیغات

تبلیغات

تست هوش

تست هوش

 

جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید:
10, 20, …, 15, 1000, …, 16

عجله نکنید! کمی فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست. برای دیدن جواب صحیح به پایین همین صفحه مراجعه کنید.

پاسخ تست:

10, 20, 3, 15, 1000, 60, 16

ده، بیس، سه، پونزه، هزار و شصت و شونزه
هر کی می گه شونزه نیس، هفده، هجده، نوزده، بیس!

یاد قدیما به خیر که این شعر را می خواندیم و بازی می کردیم

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات