تبلیغات

تبلیغات

چکش هوشمند ( دانش و فناوری )

مجموعه : دانش و فناوری
چکش هوشمند ( دانش و فناوری )

به گزارش از Coolest Gadgets، تاکنون درباره گدجتهای سودمندی که به پیدا کردن میخ ها در دیوار کمک می کنند چیزهایی شنیده بودیم، اما این چکش در حقیقت دارای یک میخ یاب درون ساختاری است که بدون وارد کردن هیچ صدمه ای به دیوار محل دقیق میخ را شناسایی می کند.
این چکش علاوه بر پیدا کردن محل میخ به شناسایی و نشانگذاری محل دقیق آن به شما کمک می کند.
چراغ کوچکی که در انتهای دسته این چکش هوشمند قرار دارد به هنگام شناسایی میخ درون دیوار به رنگ سبز در میآید سپس می توانید از قسمت برآمده آن برای نشانگذاری محل میخ استفاده کنید.
قیمت این چکش هوشمند با عنوان Wise Hammer فقط 29.99 دلار است.
 
 

تبلیغات