تبلیغات

تبلیغات

تنبلی، بیماری است

مجموعه : پزشکی و سلامت
تنبلی، بیماری است
تنبلی، بیماری است

دو كارشناس برجسته بهداشت عمومی در انگلیس پیشنهاد داده اند كه عدم تمایل به انجام فعالیت های بدنی یا به عبارتی «تنبلی» را باید بعنوان یك بیماری در نظر گرفت و در گروه بیماری ها طبقه بندی كرد.

این دو كارشناس به نام های دكتر ریچارد ویلر و دكتر ایمانوئل استاماتاكیس ایده جدید را با این توجیه ارائه كرده اند كه بین بی تحركی و فقر بهداشتی و سلامتی رابطه بسیار قوی وجود دارد.

این دو محقق با انتشار مطالعات خود در مجله انگلیسی «طب ورزش» توضیح دادند: با توجه به اهمیت ارتباط مرگ و میر با تحرك، ما پیشنهاد می كنیم كه شاید عدم تحرك بدنی باید همچنین بعنوان یك بیماری به نوبه خود در نظر گرفته شود.

دكتر ویلر متخصص دانشكده سلطنتی مراقبت بهداشتی و پزشك عمومی در این باره گفت: هم اكنون چاقی از سوی سازمان جهانی بهداشت در گروه بیماریها قرار گرفته است و یك بیماری تلقی می شود اما خود چاقی در واقع تا حدی نتیجه یك عامل ریشه ای تر است كه آن انجام ندادن ورزش و تحرك كافی است.

آخرین مطالعات در انگلیس نشان داده است كه از هر ۲۰ نفر تنها یك نفر حداقل میزان توصیه شده برای ورزش كردن را انجام می دهد، اما هنوز هیچ برنامه هماهنگ و مشتركی برای مقابله با این مشكل وجود ندارد.
 
خبرگزارى ایسنا 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات