تبلیغات

تبلیغات

طب سوزنی و كمر

مجموعه : پزشکی و سلامت

كنترل و تسكین دردهای پشت و كمر بسیار مشكل می باشد. گاهی اوقات، دردها را می توان با سد كردن (بلوك كردن) مسیر جریان عصبی از نخاع به مغز، تسكین داد. طی سوزنی از حدود 3000 سال قبل در چین بوجود آمد. اینطور گفته میشود كه طب سوزنی با تغییر تعادل بین دو نیروی زندگی مخالف به نام ین (Yin) و یانگ (Yang) اثر خود را می گذارد. اكنون از طب سوزنی در پزشكی غرب نیز استفاده میشود. امروزه ما می دانیم كه در طب سوزنی با تحریك آزاد شدن مواد شیمیایی خاصی به نام آندورفین ها و آنكفالین ها در مغز و طناب نخاعی كه می تواند مسیر حسهای درد را سد (بلوك) كند، اثر خود را می گذارد. سوزن های استریل به داخل پوست فرو برده میشود و سپس این سوزنها چرخانده میشوند تا ایجاد تحریك نمایند. طب سوزنی در همه افراد به یك اندازه اثر ندارد. بعضی از افراد به خوبی به آن پاسخ می دهند و در بعضی دیگر، هیچ اثری در آنها دیده نمیشود.


تحریك الكتریكی عصب از طریق پوست
مشكلی كه در طب سوزنی وجود دارد آن است كه قرار دادن سوزنها به داخل پوست و ایجاد تحریك، روشی است كه به مهارت زیادی نیاز دارد و شما مجبورید در كلینیكهای خاصی اقدام به این كار نمایید. اما از سوی دیگر، روش تحریك الكتریكی عصب از طریق پوست (TENS) درمانی است كه شما می توانید خودتان در منزل آن را انجام دهید.
شما با قراردادن الكترودهای مخصوص بر روی پوست پشتتان و روشن كردن دستگاه، اقدام به فرستادن تحریكات الكتریكی به پوستتان می كنید. این تحریكات الكتریكی، ایجاد یك احساس سوزش در پوست می كنند كه اثر آن همانند اثر سوزن ها در طی سوزنی می باشد و باعث میشود كه مواد خاصی در مغز و طناب نخاعی ترشح شده و درد را از بین ببرد.
این روش برای كسانی كه به دردهای مزمن دچارهستند بسیار مفید میباشد. همانند طب سوزنی، این روش نیز در همه افراد به یك اندازه اثر نمی كند و در بعضیها اثرش خیلی خوب و در بعضی دیگر بدون اثر است.


محافظ كمر
محافظ كمر یا كرست ها از یك كمربند كه از قفسه سینه به لگن كشیده شده و نوارهای محافظت در پشت تشكیل یافته است.
پوشیدن این محافظ های كمر، باعث محدود شدن حركات پشت شده و فشار داخل شكم را افزایش می دهند و بدین طریق موجب تسكین درد می گردند.
متأسفانه، پوشیدن این محافظ های كمر به مدت طولانی، می تواند منجر به سفتی و خشك شدن دایمی پشت شود و در دراز مدت مضرات آن بیشتر از محاسن آن می باشد.
امروزه پزشكان بر این عقیده هستند كه هر چه زودتر باید حركات پشت، از سر گرفته شود و بیمار فعالیتهای طبیعی و روزمره خود را انجام بدهد و نباید با استفاده از محافظ های كمر، این حركات را محدود نمود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات