تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی
شهاب بارانی که در آسمان تاریک شب 19 تا 22 مرداد قابل مشاهده بود تصاویر زیبایی را خلق کرد که توسط عکاسان نجومی در بخشهای مختلف جهان به ثبت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب باران همیشه یکی از زیباترین پدیده های طبیعی برای عکاسان نجومی به شمار می رود که برای فرا رسیدن موقعیت مناسب برای مشاهده و عکسبرداری از آن لحظه شماری می کنند.

شهاب باران اخیر برساوشی که از 19 مرداد ماه آغاز شد و در شب 21 و 22 مرداد به نقطه اوج خود رسید یکی از این رویداد های بی نظیر است. در نقطه اوج این شهاب باران در ساعت 80 تا 100 شهاب آسمانی از میان آسمان تاریک شب عبور کرده و صحنه های زیبایی را خلق کردند.

این بارش که اولین بار توسط چینی ها و در سال 36 پس از میلاد کشف شده است از صورت فلکی برساوش چشمه می گیرند. در ادامه تصاویری از این پدیده زیبای نجومی را مشاهده می کنید:

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

تصاویر دیدنی از شهاب باران برساوشی

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات