تبلیغات

تبلیغات

درمان گواتر منتشر ساده

مجموعه : پزشکی و سلامت

برای گواترهای منتشر ساده هیچ درمانی لازم نیست. سابقاً پزشكان برای اینگونه افراد، (اغلب همراه با شیر) یا قرصهای تیروییدی تجویز می كردند، اما هیچكدام از آنها مؤثر نیستند. بسیاری از افراد متوجه می شوند كه بعد از دو یا سه سال گواتر آنها كوچك شده و یا حتی از بین رفته است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات