تبلیغات

تبلیغات

شعاری برای زندگی

شعاری برای زندگی

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد ، نه آنچه را که آرزو داری ، زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

هیچ وقت از مشکلات زندگی ناراحت نشو ، کارگردان همیشه سخت ترین نقش ها را به بهترین بازیگر می دهد

شعاری برای زندگی

خداوند اگر آرزویی در تو قرار داده ، بدان توانایی آن را در تو دیده است

شعاری برای زندگی

باران رحمت خدا همیشه می بارد ، تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم

شعاری برای زندگی

دوست داشتن یک نوع باوره ، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد

شعاری برای زندگی

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها از ما دارند ، اما بی خبرند از نزدیکی دلهایمان

شعاری برای زندگی

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات