تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل

مجموعه : علمی
تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل
تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل
کاوشگر کاسینی در پرواز از فاصله حدود 2 هزار و 500 کیلومتری از سطح اسنلادوس تصاویر جدیدی از این قمر سیاره زحل تهیه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر کاسینی 13 آگوست از فاصله حدود دو هزار و 500 متر (هزار و 600 مایلی) از سطح انسلادوس پرواز کرد و در منطقه قطب جنوب این قمر سیاره زحل خطوطی را پیدا کرد که همانند خطوط راه راه بدن ببر هستند.
این خطوط راه راه ببری در حقیقت شکافهای غول پیکری هستند که از آنها بخار آب و ذرات آلی فوران می کنند و تا فاصله صدها کیلومتری پرتاب می شوند.
این شکافها با طیفهای نور مرئی به سختی دیده می شوند چرا که در حال حاضر نیمکره جنوبی انسلادوس در تاریکی زمستانی فرو رفته است.
کاسینی توانست با استفاده از دستگاه طیف نگار مادون قرمز کامپوزیتی خود از این شکافها تصویر برداری کرده و نقشه هایی را از دمای شکافهای میان دو خطوط راه راه ببری به نامهای "شیار قاهره" و "شیار اسکندریه" تهیه کند.
براساس گزارش سایت ناسا، کاسینی همچنینقرار استبخشی از خطوط ببری "شیار دمشق" را هم اسکن کند.

تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل

 

 

تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل

 

 

تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل

 

 

تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل

 

 

تصاویر جدید کاسینی از قمر انسلادوس سیاره زحل

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات