تبلیغات

تبلیغات

زندگی با ام اس

مجموعه : پزشکی و سلامت

صرف نظر از اینكه درمانهای ام اس چقدر برای یك بیمار مبتلا به آن موثر می باشند، بیماران، خانواده های آنان و متخصصین در این نكته توافق دارند كه زندگی با این بیماری می تواند دشوار، ناامید كننده و از نظر جسمی و روحی از هنگام تشخیص این بیماری دردناك باشد. حتی موارد متوسط این بیماری می تواند در تمام جنبه های زندگی اثر بگذارد كه شامل راه رفتن، دیدن، كار كردن، بازی كردن، رانندگی و ارتباط با خانواده و دوستان می باشد. بیماران جوانی كه شدیداً بیمار هستند ممكن است نتوانند تحصیل خود را به پایان برسانند و حتی ممكن است والدین خود را ترك كنند بیمارانی كه دارای همسر و فرزند هستند ممكن است مجبور شوند تمام جنبه های زندگی خود را در آینده تغییر دهند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

a