تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی از هنر اشکانیان

مجموعه : تاریخ ایران
عکس هایی از هنر اشکانیان

به ایرانی بودن خود افتخار کنید و همیشه در پی بازگرداندن میراث تاریخی خود از موزهای کشورهای بیگانه همچون انگلیس و امریکا و .. باشید که در دوره های که ما غافل بودیم از کشور عزیزمان به غارت بردن …

آنچه به عنوان لباس غالب  مردان در دوره ی اشکانی شناخته شده است شامل شلواری پهن و چین دار و در بسیاری موارد بالاتنه ای با یقه ی هفت مانند است.


گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات