تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

دنیای شگفت انگیز مورچه ها

مجموعه : عکس های طبیعت
دنیای شگفت انگیز مورچه ها

مورچه ها موجوداتی باهوش، سختكوش ، جنگجو، با مسوولیت و فداكار برای گروهشان هستند. سراسر زندگی مورچه ها در تلاش سپری می شود. شیوه زندگی مورچه ها از هرگونه ای كه باشند تقریبا مشابه است. همه آنها اعم از مورچه های سرباز یا كارگر در خدمت جامعه و بقای كلنی خود هستند.گزارش كوتاه تصویری از دنیای شگفت انگیز مورچه ها. 6 مرداد 89. منبع: مگزین نتور.گزارش : بهرام افتخاری.

دنیای شگفت انگیز مورچه ها

تصویر یك مورچه سرباز گونه فئیدول كه در مقابل لانه كاملا مراقب است تا از ورود هرگونه پارازیت یا هر دشمنی جلوگیری كند.

دنیای شگفت انگیز مورچه ها

مورچه های كارگر تكه برگ هایی را كه جمع كرده اند به لانه می برند.

دنیای شگفت انگیز مورچه ها

مورچه ها از حس تعاون و همكاری برخوردار بوده و برای بقای كلنی خود دست به هر گونه فداكاری می زنند. در اینجا گروهی از مورچه ها با بدن های خود پلی را ساخته اند تا سایر اعضای گروه بتوانند از روی مانع سر راه عبور كنند

دنیای شگفت انگیز مورچه ها
مورچه ها برای دفاع از لانه از هیچ دشمنی هر اندازه هم كه بزرگ باشد نمی ترسند. در این تصویر چند مورچه گونه سكروپیا دشمن را محاصره كرده و با گاز گرفتن اعضای دشمنی كه به مراتب بزرگتر از آنها است او را بی حركت كرده اند

دنیای شگفت انگیز مورچه ها
مورچه های كارگر یا پرستار به دقت از لاروها مراقبت می كنند.

دنیای شگفت انگیز مورچه ها
تصویر یك ملكه مورچه های گونه عسل خوار میان اعضای گروهش كه از او مراقب می كنند
 

تبلیغات