تبلیغات

تبلیغات

شكستگی های گردن استخوان ران

مجموعه : پزشکی و سلامت

شكستگی های گردن استخوان ران بیشتر در افراد سالخورده تر دیده میشود بطوریكه میانگین سن این افراد حدود 80 سالگی میباشد. از آنجایی كه افراد سالخورده در هنگام راه رفتن كمی به سمت عقب یا پهلوها متمایل میشوند، احتمال زیادی دارد كه در هنگام زمین خوردن بر روی گردن استخوان ران سقوط كنند. تقریباً تمام شكستگی های گردن استخوان كه بر اثر پوكی استخوان ایجاد میشود به علت زمین خوردن روی می دهد اما در موارد نادری هم ممكن است این شكستگی ها به صورت خودبخود ایجاد شوند.
شكستگی های گردن استخوان ران تقریباً همیشه دردناك بوده و نیازمند بستری شدن در بیمارستان هستند. برای درمان شكستگی، جراحلی الزامی است. اگر انتهای استخوان شكسته شده جابجا نشده است، درمان معمول عبارتست از ثابت كردن شكستگی با صفحات و میله های فلزی، اما اگر شكستگی جابجا شده است یعنی دو انتهای شكسته استخوان در یك خط قرار ندارند، گردن استخوان ران با یك مفصل مصنوعی عوض میشود. از آنجایی كه بیماران دچار شكستگی گردن استخوان ران اغلب پیر و سالخورده هستند، عوارض عمل جراحی نسبتاً شایع میباشد و اكثراً نیاز دارند كه به مدت 3 یا 4 هفته در بیمارستان بستری شوند

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات