تبلیغات

تبلیغات

شرح حال یك بیمار دچار كمبود ید

مجموعه : پزشکی و سلامت

احمد در یك دهكده كوهستانی در پاكستان به دنیا آمد و و دوران كودكی و نوجوانی اش را در همان منطقه گذراند. در سن 20 سالگی او به لندن (انگلستان) رفت تا در رشته مهندسی تحصیل كند. در یك معاینه پزشكی مشخص شد كه او دارای گواتر می باشد. حال عمومی او خوب بود و تمام آزمایشهای تیروییدی او هم طبیعی بودند. وقتی احمد به پزشك گفت كه اكثر افرادی كه در آن دهكده هستند دارای گواتر می باشند، علت گواتر احمد مشخص شد كه به دلیل كمبود می باشد. اكنون رژیم غذایی او در انگلستان حاوی مقادیر كافی ید می باشد تا او دچار كم كاری تیرویید نشود، اما تیرویید او همچنان بزرگ باقی مانده است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات