تبلیغات

تبلیغات

صدمات شلاقی در گردن

مجموعه : پزشکی و سلامت

صدمات شلاقی در تصادفات اتومبیل بطور شایعی دیده میشود. در این حالت، ضربه ناگهانی باعث میشود كه گردن به شدت به سمت جلو و سپس به سمت عقب پرتاب شود. در موارد خفیف، فقط لیگامانهای گردن دچار كشیدگی و پارگی می شوند و سفتی و درد گردن باعث میشود كه عضلات گردن بعنوان یك مكانیسم حفاظتی، دچار اسپاسم و گرفتگی شوند. اگر مشكل دیگری وجود داشته باشد، استفاده از یك گردن بند طبی، داروهای مسكن و گاهی اوقات انجام فیزیوتراپی، تمام آن چیزهایی هستند كه مورد نیازند. برای اكثر بیماران، برگشت سریع به فعالیت طبیعی باعث بهبودی بهتری می گردد. در بعضی موارد، درد به مدت بیش از شش هفته طول می كشد كه احتمالاً بعلت ایجاد آسیبهای اولیه شدید تر می باشد كه باعث صدمه به دیسك ها یا سایر قسمتهای ستون فقرات گردنی شده است. در چنین مواردی نیاز به انجام آزمایشهای بیشتری وجود دارد و ممكن است احتیاج به عمل جراحی پیدا شود. وقتی درد شدید به مدت چندین ماه باقی بماند، احتمال زیادی وجود دارد كه این ناتوانی ادامه داشته باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات