تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اسرار وضو در ساختمان مغز

مجموعه : علمی
اسرار وضو در ساختمان مغز

بررسی کارکارد سیستم عصبی توانسته ، پرده از اسرار مغز برداشته و پیچیدگی های آن را کشف نماید.
از نگاه دانش نور و فیزیولوژی مغز دارای اقشار  مختلفی است و قشر حسی یکی از اقشار انست
 اگر نحوه ارتباط قشر حسی یا بخش های مختلف را روی نقشه ای پیاده کنیم. آدمکی پدید خواهد آمد که آدمک حسی نامیده می شود.
واکنش مغز آدمک حسی نسبت به وضو:
آنچه موجب تعجب و شگفتی دانشمندان نورو فیزیولوژی گردیده این است که اگرعمل وضو همان طورکه ، انسان انجام می هد ، روی آدمک حسی اجراء شود ، آن اعضا بدن آدمی فقط حدود 20 درصد از سطح بدن را شامل می شوند ولی قسمت اعظم قشر حسی تحریک گردیده و واکنش نشان میدهد. بعبارت دیگر :
مرطوب کردن دست و صورت و پاها=مرطوب کردن تمام بدن
نتایج بدست آمده از این تحقیقات این مطالب را متذکر می گردد که ، وضو وسیله ای برای هوشیاری انسان است و شاید یکی از حکمتهای وجوب وضو برای نمازگزار ، هوشیاری حاصل از آن باشد.
 
 
 
سایت بازی انفجار

تبلیغات