تبلیغات

تبلیغات

تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری
تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی
 
از دیدگاه لیو یانگ
 

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری
 
تصاویر زیر توسط "Liu Young" طراحی شده. دختری چینی که در آلمان تحصیل کرده و مدتی را هم در ایالات متحده زندگی کرده. در این طرح‌ها تفاوت‌های فرهنگی متعدد جوامع اروپایی و آسیایی بخصوص چین از دیدگاه و برداشت هایی که از این جوامع داشته را به تصویر کشیده است. البته این تصاویر بشکلی نمادین بوده و شاید آنقدرها هم دقیق بنظر نرسد و بتوان آنرا یکنوع شوخی شرقی نامید اما همین طرح ها که بنام "East-West" شهرت یافته در یکی از نمایشگاه های برلین هم بنمایش گذاشته شده است.
 

جوامع آسیایی و شرقی‌ بخصوص چین برنگ قــرمز و جوامع اروپایی و غربی برنگ آبــی نمایش داده شده است

Opinion
(اندیشه)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Way of Life
(روش زندگی)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Punctuality
(وقت شناسی)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Contacts
(ارتباطات)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Anger
(خشم و عصبانیت)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Queue when Waiting
(ایستادن در صف انتظار)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Self
(خودشناسی)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Sundays on the Road
(روزهای تعطیل در خیابان)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Party
(میهمانی‌)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

In the Restaurant
(در رستوران)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Stomach Ache
(میل و اشتها)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Traveling
(در سفر)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Definition of Beauty
(تعریف از زیبایی)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Handling of Problems
(رسیدگی به مشکلات)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Three Meals a Day
(سه وعده غذایی در روز)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Transportation
(حمل و نقل)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Elderly in Day to Day Life
(زندگی روزانه سالمندان – پدربزرگ و مادربزرگ)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Shower Timing
(زمان بندی برای دوش گرفتن)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Moods and Weather
(رابطه حال و حوصله با هوا)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

The Boss
(رئیس!)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Standards Compliance
(رعایت روند و معیارها)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Status of Children
(جایگاه کودکان)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Things that are New
(مواجه شدن با چیزهای جدید)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

Perception of Each Other
(درک از یکدیگر)

 تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی !! تصویری

 
 
 

تبلیغات