تبلیغات

تبلیغات

كلسیتونین

مجموعه : پزشکی و سلامت

كلسیتونین یك هورمون است كه از غده تیروئید ترشح می گردد و باعث عدم فعالیت سلولهایی میشوند كه استخوانها را از بین می برند. بنابراین این هورمون می تواند از دست دادن استخوان جلوگیری كند. كلسیتونین می تواند از از دست دادن استخوان در ستون فقرات پیشگیری نماید اما ممكن است در سایر قسمتهای اسكلت بدن مثل گردن استخوان ران اثرات كمتری داشته باشد.نحوه تجویز و عوارض جانبی كلسیتونین:
كلسیتونین بصورت تزریقی و هفته ای سه بار تجویز می گردد. عوارض جانبی آن شامل تهوع و برافروختگی صورت می باشد كه بعد از تزریق ایجاد شده و بزودی از بین می رود، اسهال، استفراغ و درد در محل تزریق نیز ممكن است ایجاد شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات