تبلیغات

تبلیغات

فقط آقایان بخوانند:روش های جذب همسر

مجموعه : مردان
فقط آقایان بخوانند:روش های جذب همسر

1- از همسرتان تشکر کنید

وقتی زن از مرد به سبب انجام دادن کارهای جزئی قدرشناسی می کند، مرد به فکر می افتد اگر برای همسرم کارهای مهم و بزرگ انجام دهم، به راستی خوشحال خواهد شد در نتیجه مرد پس از ازدواج دربارۀ انجام دادن کارهای جزئی بی تفاوت می شود. این حرکت یعـنی بی توجهـی مرد، این تصویر را در ذهن زن به وجود می آورد که مورد بی مهری قرار گرفته است، در نتیجه از شوهرش کمتر قدردانی و تشکر می کند. وقتی مردی در خانه از مهر و محبت زن خود برخوردار نشود و به اندازۀ کافی مورد قدردانی واقع نگردد مرد عصبی می شود و به همسرش هم احساس بدی پیدا می کند.

 

2- به حرفهای همسرتان خوب گوش کنید

مردان آگاه باشید، وقتی برای خانمها مسئله ای پیش می آید فقط با شرح جزئیات مسایل خود برای مـحرم خوب و یک شنوندۀ خوب احسـاس آرامـش می کنند و لذت می بـرند و تسـکـین می یابند. پس آقایان شنوندۀ خوب و فعالی برای شنیدن سخنان خانمها باشید.

 

3- زیباییهای همسرتان را تحسین کنید

 

4- مشکلات کاری را مطرح نکنید

هنگامی که با همسرتان به گردش رفته اید مسایل خانوادگی را با خود نبرید.

 

5- همسرتان را بهترین دوست خود بدانید

همسر خود را محرم اسرار، یار و یاور خود بدانید. در مورد همه چیز با همسرتان صحبت کنید.

 

6- همسرتان را با دیگران مقایسه نکنید نکنید

زیرا این رفتار باعث خراب شدن رابطۀ شما با همسرتان می شود. همسرتان انسانی است منحصر به فرد و دارای ویژگیهای شخصیتی اعم از مثبت و منفی که قابل مقایسه با هیچ فرد دیگری نیست.

 

7- صداقت داشته باشید

صداقت همچون پل ارتباطی مؤثر موجب می شود که زن با میل و رغبت بیشتری با مرد صحبت کند.

 

8 – همسرتان را همانطوری که هست بپذیرید

آنهایی که همسرشان را آنگونه که (هست، می پذیرند) نه آنچنان «که می خواهند باشد» به این مرحلۀ ارزشمند نائل می شوند که دوستی و رفاقت در روابط متقابلشان موج می زند.

 

9 – بخشی از وقت خود را در شبانه روز خاص همسرتان قرار دهید

 

10 – ارتباط کلامی با همسرتان داشته باشید

 

11- از همسرتان تعریف کنید

وقتی به رفتارها و افکار خوب همسرتان توجه می کنید در واقع او را تشویق می کنید رفتارها و نگرشهای بهتری از خود بروز می دهد.

 

12- با همسرتان با مهربانی صحبت کنید

اگر با همسرتان مهربانانه صحبت کنید خشم و حالت تدافعی بین شما کم می شود و جوّ آرامی فراهم می آید که می توانید در آن جوّ آرام، مشکلات خود را به بحث گذارید.

 

13- اشتباهات گذشتۀ همسرتان را به رخ او نکشید

مطرح کردن گذشته ها کمک چندانی به حل مشکلات نمی کند.

 

14- به دنبال چیزهایی باشید که همسرتان دوست دارد و علاقمند است

مانند گل، کتاب، لباس، عطر، و…… که هر کدام در جای خود می تواند همسرتان را خوشحال کند.

 

15 – به چشم های همسرتان نگاه کنید

 

16- همسرتان را ببخشید

برای بردن بحث آن قدر ها هم که به نظر می رسد مهم نیست تا وقتی سعی نکنید موضوعی را فراموش کنید، متوجه نخواهید که چه حافظۀ خوبی دارید.

 

17- اگر یکی از وسایل مورد نیاز همسرتان خراب و فرسوده است آن را تعمیر کنید.

 

18- هنگام گفتگو بر سر مسایل جدی زندگی از خواندن روزنامه و تغییر دادن کانالهای تلویزیون و عواملی که بی توجهی شما را به مطالب گوینده نشان می دهد خودداری کنید.

 

19 – به لباس پوشیدن و وضعیت ظاهری همسرتان اهمیت بدهید

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات